• / 500
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1294267 | Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Multimedia Big Data, BigMM 2015 [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1343060 | 2012 International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE 2012) [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 9999

ID: 1136915 | Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy [textový dokument (print)] / Lubelcová, G. [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Bratislava : IRIS - Vydavateľstvo a tlač, 9999
Počet všetkých autorov: 1

ID: 1294268 | Approach for 3D Reconstructing Bonsai Plant / Liu, X. [Autor, 25%] ; Yang, M. [Autor, 25%] ; Wang, C. [Autor, 25%] ; Yang, G. [Autor, 25%]
In: Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Multimedia Big Data, BigMM 2015 [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 9999
Počet všetkých autorov: 4
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1656639 | Nitric Oxide in Plant Biology: An Ancient Molecule with Emerging Roles [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Amsterdam : Elsevier, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1630085 | Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – [Pretoria] : IEOM Society, 9999

ID: 1321449 | Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie 3 [textový dokument (print)] / Madej, L. [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. Celouniverzitné pracovisko EUBA. Vydavateľstvo EKONÓM, 9999
Počet všetkých autorov: 1

ID: 1701480 | Struktura chloroplastov i faktory sredy [textový dokument (print)] / Silajeva, A.M. [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Kiev : Naukova Dumka, 9999
Počet všetkých autorov: 1
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1857055 | Encyclopedia of Immunobiology. DOI: 10.1016/B978-0-12-374279-7.13001-2 [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Amsterdam : Elsevier, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1140132 | Roky 1848 -1918 - 1938 - 1948 - 1968 : ich priebeh, dohry a reflexia v spoločných dejinách [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Bratislava : Slovenská akadémia vied. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1563717 | 6th IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, ISEMC 2019 : IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – 8986146. – New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 9999

ID: 1157862 | Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis [textový dokument (print)] / Bošmanský, Karol [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Bratislava : RKCMBF UK, 1, 2001, 9999
Počet všetkých autorov: 1

ID: 1211687 | Sub-wavelength imaging using silver-dielectric metamaterial layered prism / Stolarek, M. [Autor, 25%] ; Pastuszczak, A. [Autor, 25%] ; Pniewski, J. [Autor, 25%] ; Kotynski, R. [Autor, 25%]
In: 17th Slovak-Czech-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : Proceedings of SPIE ; Vol. 7746 [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Bellinhgam : SPIE, 2010, 9999
Počet všetkých autorov: 4
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1300943 | Proceedings of Constructionism: Theory, Practice and Impact [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Athens : National and Kapodistrian University, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1292828 | 10th International Conference on Algorithmic Aspects of Information and Management, AAIM 2014 : Lecture Notes in Computer Science [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – 8546. – Cham : Springer, 9999

ID: 1193032 | Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941 - 1945 [textový dokument (print)] / Baka, I. [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Bratislava : Vojenský historický ústav, 9999
Počet všetkých autorov: 1

ID: 1781421 | Lower bounds by Kolmogorov-complexity / Li, M. [Autor, 100%]
In: Automata, Languages and Programming : Lecture Notes in Computer Science [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – 194. – Berlin : Springer, 9999
Počet všetkých autorov: 1

ID: 1346864 | Patristická exegéza [textový dokument (print)] / Horka, R. [Autor, 100%]. – 1 vyd. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 9999
Počet všetkých autorov: 1
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1575553 | The Palgrave Handbook of Unconventional Risk Transfer [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Cham : Springer, 9999
Záznam vznikol importom z iného systému.

ID: 1187943 | Globalization and its Socio-Economic Consequences [textový dokument (print)] . – 1 vyd. – Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 9999
  • / 500

Verzia systému: 1.0.9 z 30.05.2024 (od SVOP)